НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

18-ти и 19-ти март 2022 г., София, онлайн

Create your website with WordPress.com
Get started